آرام و روروک

آرام گل گلی مامان سلاملبخند

یه خبر جدید : دیشب من ، تو و بابامهدی با هم رفتیم کیانپارس وبرات یه روروک خوشگل خریدیم .مژه

وقتی رسیدیم خونه باباجون ، برای اولین بار تو رو گذاشتیم توی روروک ، اینقدر خوشحال و ذوق زده بودی که نمیدونستی چیکار کنی تعجبمیخواستی همه عروسکایی که به روروک وصله بخورینیشخند

مبارکت باشه عزیزمماچ

/ 0 نظر / 15 بازدید