آرام و گری

از اونجایی که آرام عاشق کارتون باب اسفنجیه مدتی بود به من میگفت مامان من گری (حلزون باب اسفنجی) رو میخوام

این بود که خاله جونش رفت واسش یه دونه گری خرید . نیشخند

وقتی دیدش خعععععلی خوشحال شد ، گذاشتش روی زمین ، بعد از چند دقیقه ابرو مامان چرا گری راه نمیره ؟ناراحت

گفتم عزیزم آخه این عروسکشه نیشخند


/ 2 نظر / 46 بازدید
نیلوفر

وااای ارامم چه خانومی شده. موهاشو ببین عزیزم خوشکلم[ماچ]