خونه خاله پریسا

بذارین فکر کنـــــــــــــــــــــــم ؛ آهان چهارشنبه گذشته که میشد ٢٨ مهر ٨٩ من و مامان سارا و خاله زهرا بهمراه خاله روشنک رفتیم خونه خاله پریسا .

اولین بار بود که من با مامان سارا خونه یکی از دوستای مامان میرفتیم ، حدود ٢ ساعت اونجا بودیم و خیــــــــــــــــــلی خوش گذشت .

اینم عکسهایی که مامان سارا تو خونه خاله پریسا ازم گرفت :

 

/ 0 نظر / 48 بازدید