اولین روز مرخصی

سلام خانوم خانومای مامانلبخند

خوبی دخترم؟

امروز اولین روز مرخصی مامان سارا بود و من و تو از صبح خوب خوب استراحت کردیمقلب

دخترم بیصبرانه انتظار روزی رو می کشم که تو در آغوشم قرار بگیریماچ

/ 0 نظر / 21 بازدید