پارک و ریگ بازی

چهارشنبه 24 آذر ماه بود که آرام و بابایی اومدن دنبال مامان اداره و از اونجا آرام رو بردیم پارک چوبی.تشویق

آخه زمستونه و بهترین زمان همین ظهره که آفتاب هست و هوا هم کمتر سوز داره .

خلاصه اینکه دخترک من یه کمی تاب و سرسره بازی کرد ، بعد شروع کرد به قدم زدن و نگاهش به ریگ هایی که روی زمین بود افتاد و نشست و شروع کرد به بازی با ریگ هانیشخند

یهو نگاهش به یه دختر کوچولوی ناز افتاد که با باباش اومده بود پارک ، آرام خانم رفت و از اون به زبون خودش درخواست دوستی کرد و با هم دوست شدندچشمک

شروع کردن به بازی کردن از سرسره و آلاکلنگ گرفته تا ریگ بازی(که این آخری رو آرام بهش یاد دادنیشخند

آرام تا میدید دوستش داره دور میشه به زبون خودش صداش میزد ، یه بار هم رفت و دستاشو دور کمر دوستش حلقه کرد و میخواست بغلش کنه که صد البته نمیتونست ( چون "شکوه" خانم نزدیک 4 سالش بود)

خلاصه اینکه بعد از 1 ساعت و ربع بازی کردن ، با کلی تلاش آرام رو راضی کردیم که بریم خونه ، اونم به دوستش میگفت که با ما بیادنیشخند

 این ژاکتی که تن آرام خانمه ، مال دوران بچگی مامانش بوده هاااااااااقلب

 


/ 0 نظر / 6 بازدید