مامان داره میره مرخصی

دخترخانوم گلم بازم سلام

خوبی عزیزم؟قلب

میدونی که امروز آخرین روزیه که تو با من اومدی اداره و تا ١ ساعت دیگه هم اداره اومدن من با تو تموم میشه خوشگلم چشمک

ما میریم که ٧ ماه در کنار هم استراحت کنیم و بیشتر با هم آشنا بشیم ماچ

امیدوارم که تو سالم و سرحال دنیا بیای و هیچ مشکلی نداشته باشی و این مدتی که مامان سارا سرکار نمیاد رو غنیمت بدونی و با هم خوش باشیم ، میدونی که من عاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقتمقلب

دختر گلم ببخش که این مدت سرکار اومدن من باعث خستگی تو میشده امیدوارم بتونم برات جبران کنم لبخند

ما میریم خونه به امید اومدن روزهای خوببغل

به امید روزی که جشن بدنیا اومدن دختر گلم رو بگیرمهورا

/ 0 نظر / 25 بازدید