سری دوم از عکسهای آرام خانم

این عکس از اولین شبی است که آرام خانم وارد خونه خودش شد ( اینجا آرام خانم ٢۵ روزش بوده)

اینم آرام خانم در حالی که دست به سر خوابیده

این عکس هم اولین باریه که آرام خانم شروع کرد به انگشت مکیدن البته نه انگشت شست بلکه انگشت اشاره

 

 

/ 0 نظر / 31 بازدید