لباسهای دخمل طلا

اینم از لباسای خوشگل گل گلی مامان

این دومین دست از لباسای سایز صفر خوشگل خانوم من

اینم دست سوم لباسای سایز صفرت که خاله زهرا برات خریده

اینم از لباسای سایز یک دخمل طلا

/ 0 نظر / 15 بازدید