مهمونی خونه ایلیا

بازم سلام

همونطوری که در سفرنامه آرام گفتم ما مجبور شدیم بخاطر بیماری آرام با هواپیما برگردیم اهواز و از اونجایی که تنها بودیم ، دیروز رفتیم مهمونی .

به آرام که خیلی خوش گذشت ؛ همش با ایلیا مشغول بازی بود و کلی سرحال اومد.

ایلیا لباس بختیاری داشت که آرام کلاهش رو سرش کرد و کلی هم ذوق کرده بود .

اینم عکسش :

در ضمن برای بیماریش بردمش دکتر که دکتر گفت ویروسیه و آزمایش هاش هم خوبه و مشکلی نداره باید صبر کنی تا دوره بیماریش تموم شه .

/ 1 نظر / 25 بازدید
مامان مهراد

الهیییییییییییییییییییییییییی چه کلاه خوشگلی.............چه بهت میاد عزیزززززززززززززززززززززم[ماچ][ماچ][ماچ] ایشالله همیشه سالم و سرحال و خندان باشیییییییییییییییییییی