آرام خانم بالاخره غذاخور شد

خدایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شکر.

دخترگلم آرام دیروز که مورخ 8 آذر 89 بود ساعت 12 ظهر برای اولین بار غذایی غیر از شیر رو تجربه کرد ، آرام در حالیکه پیشبندی به گردن داشت و همش سعی میکرد قاشق رو از دست مامان سارا بگیره اولین قاشق لعاب برنجش رو نوشید و من در پوست خود نمیگنجیدم ؛ دخترم داره بزرگ میشه و کم کم میخواد بیاد و بر سر سفره ما بشینه .

/ 0 نظر / 23 بازدید