دومین خرید نی نی خوشگل مام

 

 اینم سرویس حوله

چهارشنبه 12 اسفند 88 من و مامان جون با هم رفتیم بازار که برای اتاقت پرده خوشگل بخریم ، پارچه پرده رو خریدیم و زحمت دوختش رو مامان جون میکشه .قلب

پنجشنبه هم من  و تو و بابا مهدی و مامان جون رفتیم برج کیانپارس و برات یه تخت ، یه صندلی ماشین ، یه پارک بازی ، یه سبد حمل و یه دونه پتوی خوشگل خریدیم .بغل

اینم عکساشونه عزیزم :

/ 0 نظر / 47 بازدید