باز هم خبر های جدید از کارهای جدید

بازم سلام 

امروز اومدم تا از کارهای جدید آرام خانم بگم ؛ جونم براتون بگه که آرام خانم جدیداً خیلی شیطون شده و یه کارایی انجام میده که من از ترس قلبم از حرکت می ایسته ، می پرسین چیکار میکنه ؟؟؟ الان میگم خدمتتون چشمک 

1. تا چند وقت پیش آرام فقط بلد بود از مبل بیاد پایین ، بعد یاد گرفت خودش با تلاش و کوشش از مبل بالا بره ولی الان متأسفانه علاوه بر اینکه بالا میره همونجا سر پا می ایسته و با خنده روی مبل قدم برمیداره تا به اول مبل برسه و خودشو پرتاب میکنه تا تو بدوی و سریع بین زمین و هوا بغلش کنی ؛ من که به محض اینکه بغلش میکنم و میذارمش پایین از شدت تپش قلبم همونجا میشینم استرسآخگریه

2.دخترم بازی کلاغ پر رو یاد گرفته و تا بهش میگی آرام کلاغ پر انگشتش رو روی اولین تکیه گاه میذاره و بعد به نشونه پر بالا میبره و تا میگیم آرام پر شروع میکنه به دست زدن تا ما براش بخونیم آرام که پر نداره نیشخندبغل

3. آرام عاشق تاب بازیه و تا بهش میگیم آرام بریم تاب بازی ؟؟؟ خودشو به چپ و راست خم و راست میکنه و میخونه تاب تاب قلب اون لحظه است که دوست داری محکم تو بغلت فشارش بدی 

4. آرام با بابامهدی خیلی بازی میکنه یکی از بهترین بازی هاشون اینه که مهدی دنبالش میدوه تا بگیرش و آرام خانم هم یاد گرفته که بقیه رو بترسونه صداشو کلفت میکنه و میگه :" هَه" بعدش خودش از اینکه تو رو ترسونده کلی کیف میکنه

5. تا بهش میگی آرام بوس بفرست لباشو غنچه میکنه و کف دستش رو میذاره روی لبهاش و یه بوس محکم برات میفرسته ماچ

6. دیگه یاد گرفته به باباش بگه "بابا" به مامانش بگه "ماما" ولی هر وقت بهش میگی بگو بابا میگه دَدَ اما کافیه ببینه بابا مهدی لباس پوشیده بره بیرون سریع خودشو میرسونه به باباش و تند تند میگه "بابا بابا" چون اون لحظه میخواد دل باباشو به دست بیاره و بره بیروننیشخند

7. کلاً عاشق بیرون رفتنه و همین که ببینه یکی لباس بیرون تنشه و میخواد بره بیرون اینقدر گریه میکنه که بالاخره باهاش بره بیرون چشمک

اینم از کارهای جدید دختر خوشگل ماقلب

/ 1 نظر / 6 بازدید
میترا

آفرین به آرام خانوووووووووووم[دست] ولی خاله حواست باشه واسه همه بوس نفرستیییییییییی هااااااااااااااااااااااااااا[قلب][چشمک]