آرام من برای اولین بار غلت زد

خدایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شکرت

آرام من امروز برای اولین بار به تنهایی غلت زد. خیلی خوشحـــــــــــــــــــــــــــــالم.

امروز مورخ ٢ آبان 89 آرام من ساعت 1٠:٠٠ صبح برای اولین بار غلت زد و همه تشویقش کردن .

خدایا ممنونم .

/ 0 نظر / 7 بازدید