ماجراهای آرام و سفر ( قسمت دوم)

شب که برگشتیم  توی مسیر آرام همونطوری که سرش رو شونه باباجونش بود خوابش برد بغل

حدود ساعت 6 صبح بود که بیدار شد و شیر میخواست ؛ بهش شیر دادم و کنار خودم خوابوندمش که یهـــــــــو هر چی خورده بود بالا آورد و تمام تخت و لباسای خودش و من رو کثیف کرد . بردم لباساشو عوض کردم ولی همش ناله و گریه میکرد .

نمیخوابید و هر چند دقیقه یه بار حالش بهم میخورد ؛ این وضعیت تا ساعت 8 صبح ادامه داشت و من ساعت  8 همراه با بابا بردیمش دکتر ؛ توی راه هم 3 بار حالش بهم خورد با اینکه هیچی نخورده بود ولی همش تهوع داشت .

دکتر بهش دارو داد و گفت مشهد بخاطر اینکه خیلی شلوغه آلودگی زیاده توش .

خلاصه اینکه آرام بعد از اینکه تهوعش بهتر شد تب کرد و بعد هم اسهال 

خیلی حالش بد بود

و بخاطر بیماری آرام همه روز توی هتل موندیم فقط شب خونه یکی از دوستان شام دعوت بودیم که ساعت 9 شب رفتیم (البته اینو بگم که آرام رو آماده کرده بودم که دیدم تب داره یه کمی بهش بروفن دادم یهــــــو هر چی خورده بود آورد بالا ، لباساش و سرش کثیف شد و مجبور شدم ببرمش حمام ) با اینکه دخترم مریض بود ولی وقتی به خونه دوستمون رسیدیم از دیدن محیط خونه کلی ذوق کرد و تا شب حالش خیلی بهتر شد.

/ 1 نظر / 6 بازدید
مامان مهراد

زیارتت قبول ارام خانووووووووووووووووووم دعا کن امام رضا من و مهراد رو هم بطلبه بریم پابوس