ما در سفر هستیم

خیلی دوست داشتم زودتر سفرنامه آرام رو بنویسم ولی توی سفر همه اوقاتمون پر بود.

بزودی سفرنامه را می نویسم.لبخند

/ 1 نظر / 44 بازدید