مهمونی افطار خونه بابا جون

توی این عکس من کنار آوا (دختر دختر عموی مامانم) هستم ؛ آوا خیلی من رو دوست داره و همیشه به مامان سارا میگه : " آرام خواهر منه "

توی این عکس هم آوا ، آرش ( پسرعموی مامان ) و ایلیا ( پسر پسر عمه مامانم ) کنار من نشستن ؛ ماها با هم همبازی میشیم در آینده نیشخندنیشخند

ایلیا هم از دیدن من خیلی خوشحال میشه و بهم میگه : " نی نی‌ "

ایلیا همش دستمو ناز میکنه و میبوسه و خودش اینقدر ذوق میکرد که برای خودش دست میزدنیشخندنیشخند

اینجا هم دیگه من از خستگی خوابیدم خواب

/ 0 نظر / 37 بازدید